Eurasien, 136 Bilder (30x30, 30x42 cm.), 520x720 cm